จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส.

การวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร = Farm investment analysis / จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส. - [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2533. - ก-ข, 131 หน้า.


การวิเคราะห์การลงทุน.
การจัดการไร่นา.

HG4521 / .จ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544