พืชไร่ / รวบรวมโดย Samuel C. Litzenberger ; ถอดความโดย กฤษฎา สัมพันธารักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2537. - 223 หน้า : ภาพประกอบ.

9740812287


พืชเขตร้อน.
พืชไร่ -- เขตร้อน.

SB111 / .พ62 2537

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544