อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-

คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) : ทางออกของประเทศไทย / โดย อมร จันทรสมบูรณ์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันนโยบายศึกษา โดยความสนับสนุนของ มูลนิธิคอนราดอเดนาวร์, 2537. - 77 หน้า.


ประชาธิปไตย -- ไทย.
รัฐธรรมนูญ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1743 / .อ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544