พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-

รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพของคนไทยโดยหลักดินแดน / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535. - 115 แผ่น.


สัญชาติ -- ไทย.

KPT2140 / .พ632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544