ผลการสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล / จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาราชการแผ่นดิน. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2536. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


ศาลปกครอง -- ไทย -- การประชุม.

KPT2460 / .ก65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544