ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์.

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม / ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537. - 65 หน้า.

9747715228


ปิโตรเลียม -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2860.ป6 / ศ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544