อนันต์ เกตุวงศ์.

การศึกษาเรื่องทฤษฎีการพัฒนาและการวางแผนพัฒนาการเมือง / โดย อนันต์ เกตุวงศ์. - [กรงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. - 135 หน้า.


การพัฒนาทางการเมือง.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?

JQ1745.ก1 / อ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544