ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

การกักเรือ = Arrest of ships / ไผทชิต เอกจริยกร. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2535?]. - 61 หน้า : ภาพประกอบ.


การกักเรือ -- ไทย.

K1188.ก6 / ผ97

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544