360 เจ้ายุทธจักรสภาหินอ่อน / คณะผู้จัดทำ บุญกลม ดงบังสถาน ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัทฐานเศรษฐกิจ จำกัด, 2535. - 230 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการหนังสือเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ .


ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.
ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย -- ทำเนียบนาม.

JQ1747 / .ก153

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544