บัวศรี ศรีสูง.

ฮีต-คองอีสานและปกิณกะคดี / บัวศรี ศรีสูง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2535. - 306 หน้า : ภาพประกอบ.


บัวศรี ศรีสูง, 2471-2535.


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS588.ต5 / บ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544