ธง วิทัยวัฒน์.

พจนานุกรมศัพท์และสำนวนกฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) / โดย ธง วิทัยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2538. - 359 หน้า.


กฎหมาย -- ไทย -- พจนานุกรม.
กฎหมาย -- พจนานุกรม.

K52.อ6 / ธ254 2537

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544