รวมกฎหมายปกครอง / ผู้รวบรวม แก้วสรร อติโพธิ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2538. - 389 หน้า.

9748924424


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2450 / .ก28 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544