คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับสตรี / คณะผู้จัดทำ นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2537. - 184 หน้า.


สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT80.ส35 / ค72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544