ชัยชนะ พิมานแมน.

ความคิดทางการเมืองของมหาตมะ คานธี. - กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. - 115 หน้า. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 39 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย) ; หมายเลข 39 .


คานธี, มหาตมะ, ค.ศ. 1869-1948.


อินเดีย -- การเมืองและการปกครอง.

JA84.อ6 / ท5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544