ผลการประชุมสัมมนาเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของผู้ประสานงานรัฐสภา กระทรวงมหาดไทย / สำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538. - 88 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย. รัฐสภา --กฎและระเบียบปฎิบัติ--การประชุม.

JQ1747 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544