จรัส สุวรรณมาลา, 2496-

ยกเครื่องการบริหารการเงินสำหรับองค์การในภาครัฐ = Reengineering financial management : an application for public organizations / จรัส สุวรรณมาลา. - กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2538. - 266 หน้า : ภาพประกอบ.

9746325353


การคลังสาธารณะ.
งบประมาณ.
การบัญชีต้นทุน -- ไทย.

HJ191.ท92 / จ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544