ชวนะ ภวกานันท์.

แหวกความคิดโฆษณา. - กรุงเทพฯ, อิมเมจ, 2528. - 184 หน้า. ภาพประกอบ.


โฆษณา.

HF5821 / .ช5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544