ความรู้เรื่องปิโตรเลียม. - กรุงเทพฯ, 2528. - 240 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง. แผนที่.

ภาวะปิโตรเลียมของโลก โดย ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์.- ความต้องการใช้และการผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย โดย พละ สุขเวช.- ศัพท์เกี่ยวกับพลังงานที่ควรทราบ.


ปิโตรเลียม.
ปิโตรเลียม -- ศัพท์บัญญัติ.

HD9560.5 / .ก6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544