ธนชัย จินดา.

คู่มือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. ตำแหน่งการบริหารงานบุคคล ตรงตามหลักสูตรภาคความรู้ความเฉพาะตำแหน่ง : พร้อมด้วยแนวข้อสอบปรนัยและเฉลย / เรียบเรียงโดย ธนชัย จินดา, อวยชัย ชอชะมา, จุมพล แน่วพานิช. - [กรุงเทพฯ] : พัฒนาหลักสูตร, [2537?] - 326, 48, 48 หน้า.


ราชการพลเรือน -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

JF1358 / .ธ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544