ไชยยศสมบัติ, พระยา.

วิทยาศาสตร์การคลังและกฎหมายการคลัง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2493. - 121 หน้า.


การคลังสาธารณะ.
งบประมาณ.

HJ191.ท93 / ช9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544