จารุวรรณ ธรรมวัตร.

โลกทัศน์ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน. - กรุงเทพ : โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์, 2523. - 98 หน้า.


การเมืองกับวรรณกรรม -- ไทย.

PL4200.7 / .จ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544