ธง วิทัยวัฒน์.

ข้อสอบอัยการวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมคำตอบ คำศัพท์และสำนวนที่ควรรู้ : ศัพท์และสำนวนกฎหมาย จากการวิเคราะห์ข้อสอบอัยการและผู้พิพากษา เรียงตามลำดับ Aถึง Zและ ก ถึง ฮ / ธง วิทัยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536. - 246 หน้า.


กฎหมาย -- การแปล.
กฎหมาย -- ศัพท์บัญญัติ.
อัยการ -- ข้อสอบและเฉลย.

K52.อ6 / ธ25 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544