ธง วิทัยวัฒน์.

ข้อสอบผู้พิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ : พร้อมคำตอบ คำศัพท์ และสำนวนที่ควรรู้ / ธง วิทัยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534. - 139 หน้า.

9748688259


กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
กฎหมาย -- การแปล.
กฎหมาย -- ศัพท์บัญญัติ.

K52.อ6 / ธ23 2534

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544