เดือน บุนนาค, 2448-2525.

เศรษฐศาสตร์ ภาคต้น. - พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2500. - 438 หน้า.


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ด8 2500

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544