ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : (Basic economics). - กรุงเทพฯ : สหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร, 2524. - 170 หน้า : ภาพประกอบ.


เศรษฐศาสตร์.
เศรษฐศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ.

HB180 / .ด6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544