บันทึกการเมืองไทย = Profiles of Thai politics / บรรณาธิการ [โดย] ชาติชาย เย็นบำรุง, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิเอเซีย, 2530. - 1074 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่. - โครงการวิจัย "บันทึกการเมืองไทย" .


การเลือกตั้ง -- ไทย -- ประวัติ.
การเลือกตั้ง -- ไทย -- สถิติ.

JQ1749.ก5 / บ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544