ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-

ย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ปริญญา จิตรการนทีกิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535- - เล่ม.


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ป4 2535

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544