ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ.

สมุนไพรน่าใช้ / ผู้เรียบเรียง ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ ; ผู้เขียนภาพ สุรัญญา วัชโรทัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย, 2535- - เล่ม : ภาพประกอบ.


เครื่องยาจากพืช.
สมุนไพร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544