รายงานการสำรวจรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนประมงทะเลขนาดเล็ก / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535- - เล่ม : ภาพประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2533-


ชาวประมง -- ไทย -- สถิติ.

HD8039.ป4 / ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544