จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี.

ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. - กรุงเทพฯ, อักษรวัฒนา, ม.ป.ป. - 139 หน้า.

แปลและเรียบเรียงเฉพาะนักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่บางคน จากเรื่อง Masterpieces of world philosophy บรรณาธิการโดย แฟรงค์ เอ็น มาจิลล์.


ปรัชญา.

B175 / .จ7

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)