อนงค์ พัฒนาประทีป.

ปัญหาของนิตยสารในหน่วยราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนิตยสารผู้ส่งออก / อนงค์ พัฒนาประทีป. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532. - 37 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.


วารสาร.
นิตยสารผู้ส่งออก.

PN4784.ธ7 / อ34

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544