ดัชนีวารสารไทยที่เกี่ยวกับ 14 จังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2520-2530 / รวบรวมโดย อนันต์ ส่งอำไพ. - ปัตตานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2532. - 78 หน้า.


วารสารไทย -- ดัชนี.


ไทย (ภาคใต้) -- บรรณานุกรม.

Z3238.ต9 / ด63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544