ตะวันชาย ชุมสาย.

น้ำมันขึ้นราคา : บทบาทของโอเปคและบริษัทน้ำมันข้ามชาติ. - กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2523. - 251 หน้า : ตาราง.


ปิโตรเลียม.

HD9560.5 / .ต6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544