ถาวร ช่วยประสิทธิ์, พล.ต., 2463-2548.

เจาะจอทีวี. - กรุงเทพฯ, บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด. (2528?). - 255 หน้า.


รายการโทรทัศน์.

PN1992.9 / .ถ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544