ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, 2464-2553-

ศึกษาภาษิต และ ร้อยกรองร่วมฉลองปีเด็กสากล พ.ศ. 2522. - กรุงเทพฯ, กรุงเทพการพิมพ์, 2522. - 215 หน้า.


สุภาษิตและคำพังเพยไทย.

PN6095 / .ฐ6 2522

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544