คนึง ฦาไชย, 2467-

หลักกฎหมายบางเรื่อง. - กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2528. - 145 หน้า.

หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ.- หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์.- บทความทางวิชาการเรื่องงานลิขสิทธิ์ของฮ่องกง.- คำพิพากษืคดีโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น.


กฎหมาย.

K1005.4 / .ค3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544