บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.

ศิลปะแขนงที่เจ็ด เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์ / บุญรัตน์ บุณณะเขตมาลา. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2533 [1990] - 455 หน้า : ภาพประกอบ.

9747676559


ผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์.
การวิจารณ์ภาพยนตร์.

PN1995 / .บ75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544