ณรงค์ นิติจันทร์.

คู่มือผู้ใช้รถ (ฉบับหัวหมอ) / ณรงค์ นิติจันทร์. - กรุงเทพฯ : สมิต, 2534- - เล่ม : ภาพประกอบ. - ชุดสาระกฎหมายน่ารู้ .


ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน -- ไทย.
รถยนต์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT850.5 / .ณ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544