โครงการชลประทานที่สร้างเสร็จแล้วถึงสิ้นปีงบประมาณ. - กรุงเทพฯ, 2516- - เล่ม. ซีดีรอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2515-

ปี 2540-2546 ใช้ชื่อ: สถิติโครงการชลประทานที่สร้างเสร็จในปีงบประมาณ. ปี 2547 ใช้ชื่อ: สถิติโครงการชลประทานปีงบประมาณ. ปี 2548 ใช้ชื่อ: รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานปีงบประมาณ. ปี 2549- ใช้ชื่อ: ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน. ปี 2551- มีแผ่นพับ 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.


ชลประทาน.

HD1698 / .ท9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544