รายงานประจำปี. - กรุงเทพฯ, 24- - เล่ม. - รายปี - 2481-

ปี 2546- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


กรมสรรพากร--วารสาร.


ภาษีอากร -- สถิติ.

J681.ส35 / ส6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544