วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. รายงานประจำปี 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 - กรุงเทพฯ, 2524- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2524-

ปี 2547 ใช้ชื่อ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปี 2548- ใช้ชื่อ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันสถาปนาฯ 24 มีนาคม.


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--วารสาร.


เทคโนโลยี.
อุตสาหกรรมพลังงาน.

J681 / .ส66

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544