รวมกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / รวบรวมโดย อัศวิน พิชญโยธิน. - กรุงเทพฯ : บริษัทพร็อพเพอร์ตี้มาร์เก็ต จำกัด, [2536] - 3 เล่ม ; ภาพประกอบ, แผนที่.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ Property Market.


กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย.
การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2590.ก28 2536 / อ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544