โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 5 (2525-2529) โดยงานวิจัยสถาบัน. - กรุงเทพฯ, 2523. - 3 เล่ม.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

LG395 / .ก2329

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544