แอนโธนี, โรเบิร์ต.

คุณคือคนเข้มแข็ง (The ultimate secrets of total self confidence) แปลโดย เจตน์ เจริญโท. - กรุงเทพฯ, ชัยพฤษ์, 2528. - 135 หน้า.


จิตวิทยาประยุกต์.

BF636 / .อ8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544