บุญธรรม ใจรักพันธุ์.

การฝึกอบรมพัฒนากรก่อนประจำการของมหาดไทย รุ่นที่ 1-3. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505. - 151, 3 หน้า.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.


พัฒนากร -- การฝึกอบรม -- ไทย.

JS7404.ก15 / ฝ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544