พงศ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา, 2476-

นายกเทศมนตรีในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีอนุวัตการตามคำสั่งของคณะปฏิวัติ โดย ร.ต. พงศ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506. - 111 หน้า.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.


นายกเทศมนตรี -- ไทย.

JS7404.ก1 / พ2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544