พระไตรปิฎก ฉบับเซ็น โดย ธรรมรักษา. - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, สุขภาพใจ, 2528. - 189 หน้า.


พระไตรปิฎก.

BQ1173 / .บ7 2528

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544