สมบูรณ์ สุขสำราญ.

พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม. - กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. - 191 หน้า. แผนภูมิ.


พุทธศาสนา -- แง่สังคม -- ไทย.
พุทธศาสนากับการเมือง.
พระในพุทธศาสนา -- ไทย.

BQ4570.ส6 / ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544