สงวน เล็กสกุล, 2452-2505.

งานปฏิรูปในรัชกาลที่ 5. - พระนคร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2498. - 140 หน้า.

วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2411-2453.

JQ1745.ก5 2411-53 / ส2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544