ที่ระลึกในงานพระกฐินพระราชทานสมาคมชาวอีสานและประชาชนชาวอีสาน. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์การพิมพ์พาณิชย์, 2498. - 193 หน้า.

ท้าวหน้าผากไกลกะด้น โดย พระปรีชาญาณมุนี และคนอื่นๆ.


นิทาน -- ไทย.

GR312 / .ท67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544